Founding members

 • Kenzo TangeArchitect
 • Kiyosi SeikeArchitect
 • Takamasa YoshizakaArchitect
 • Sori YanagiIndustrial Designer
 • Isamu KenmochiInterior Designer
 • Riki WatanabeDesigner
 • Yusaku KamekuraGraphic Designer
 • Yasuhiro IshimotoPhotographer
 • Taro OkamotoSculptor
 • Masaru KatsumiCritic
 • Shuzo TakiguchiCritic
 • Ryuichi HamaguchiCritic
 • Junzo SakakuraArchitect
 • Kunio MaekawaArchitect
 • Charlotte PerriandDesigner

Past Members

 • Tadao Ando
 • Hiroshi Awatsuji
 • Misa Awatsuji
 • Kyohei Cho
 • Daisaku Cho
 • Naoto Fukasawa
 • Shigeo Fukuda
 • Saburo Funakoshi
 • Ryuichi Hamaguchi
 • Hiromu Hara
 • Kenya Hara
 • Keiko Hirano
 • Isao Hosoe
 • Yoshiaki Irobe
 • Motoko Ishii
 • Fujiwo Ishimoto
 • Yasuhiro Ishimoto
 • Arata Isozaki
 • Kenji Ito
 • Takamichi Ito
 • Toyo Ito
 • Ichiro Iwasaki
 • Shinji Iwasaki
 • Yusaku Kamekura
 • Hiroshi Kashiwagi
 • Masaru Katsumi
 • Motomi Kawakami
 • Isamu Kenmochi
 • Kiyonori Kikutake
 • Toshiyuki Kita
 • Atsushi Kitagawara
 • Iwataro Koike
 • Makoto Koizumi
 • Takashi Kono
 • Kengo Kuma
 • Masayuki Kurokawa
 • Kunio Maekawa
 • Fumihiko Maki
 • Tetsuo Matsumoto
 • Katsuo Matsumura
 • Shin Matsunaga
 • Kaoru Mende
 • Haruka Misawa
 • Ryuji Mitani
 • Issey Miyake
 • Tadaomi Mizunoe
 • Masahiro Mori
 • Kazufumi Nagai
 • Kazumasa Nagai
 • Kenmei Nagaoka
 • Hiroshi Naito
 • Yugo Nakamura
 • Ryu Niimi
 • Taro Okamoto
 • Charlotte Perriand
 • Junzo Sakakura
 • Koichi Sato
 • Taku Satoh
 • Kiyosi Seike
 • Kazuyo Sejima
 • Fumie Shibata
 • Kazuo Shinohara
 • Reiko Sudo
 • Kohei Sugiura
 • Gen Suzuki
 • Yasuhiro Suzuki
 • Kinya Tagawa
 • Masato Takahashi
 • Shuzo Takiguchi
 • Ikko Tanaka
 • Toshiyuki Tanaka
 • Kenzo Tange
 • Shigeru Uchida
 • Riki Watanabe
 • Shunji Yamanaka
 • Sori Yanagi
 • Junzo Yoshimura
 • Takamasa Yoshizaka