Prev

Next

minotake
2009|公長斎小菅|小泉誠
展開皿 角 黒 : 6,600円(税込)
展開皿 角 竹 : 6,600円(税込)
楊枝フォーク 竹 : 880円(税込)
◎現在の在庫をもって販売終了となります。
菓子切フォーク 黒 : 990円(税込)